W sobotę, 26-go listopada, zapraszam na

warsztaty florystyczne – Szczecin –
WIANEK ADWENTOWY INNY NIŻ WSZYSTKIE


Spotkania przy kwiatach to świetny pomysł na długie, jesienne popołudnia. Tworzenie pięknych kompozycji z kwiatów może stać się doskonałą alternatywą na codzienny stres i natłok obowiązków.

Podczas spotkania poznasz technikę wykonania wianka adwentowego. Praca ma charakter artystyczny, będzie inspiracją do czerpania piękna, które daje nam natura. 

Spotkanie adresowane jest do osób dorosłych kochających obecność kwiatów w codziennym życiu. Wymagany jest dobry humor i pozytywna energia do tworzenia wyjątkowego dzieła.


Warsztaty florystyczne – Szczecin – Wianek adwentowy inny niż wszystkie
Kiedy: sobota, 26 listopada 2022
Godzina: 12:00 – 16:00 
Gdzie: Pracownia florystyczna Bukiety Boho, ul. 1-go Maja 22/12, Szczecin
Koszt: 190 zł


Cena zawiera:
– cztery godziny praktycznych zajęć;
– materiały i narzędzia potrzebne do wykonanie wieńca adwentowego;
– wieniec adwentowy, który uczestnik zabiera do domu;
– sesję zdjęciową z wykonaną pracą;
– bufet ciateczkowo-kawowy.


Gwarancją uczestnictwa jest:
– przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy bukiety.boho@gmail.com
wpłata zaliczki 50zł do 20.11.2022 na konto mBank 32 1140 2004 0000 3302 8219 4853


Treść formularza:
_________________
tytuł spotkania: warsztaty florystyczne – Szczecin – wianek adwentowy
imię i nazwisko:
e-mail:
telefon:
dane do faktury:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub kontaktu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Zapoznałem się z Polityką przetwarzania danych osobowych w firmie Bukiety Boho

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem.
_________________


REGULAMIN KURSÓW I WARSZTATÓW 
1. Organizatorem spotkań jest Katarzyna Narolewska właścicielka kwiaciarni internetowej Bukiety Boho.
2. Warsztaty odbywają się w Szczecinie w pracowni florystycznej ul. 1 Maja 22/12.
3. Terminy spotkań publikowane są na stronie www.bukietyboho.pl, na portalu facebook w opisie konkretnego wydarzenia.
4. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w spotkaniu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
5. W celu dokonania rezerwacji miejsca należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza.
6. Rezerwacja miejsca jest ważna 5 dni.
W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej 50zł na podany rachunek
Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu rozpoczęcia warsztatu w pracowni bukiety Boho.
7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje ANULOWANIEM rezerwacji. 
8. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za warsztat w przypadku rezygnacji uczestnika, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 5 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.
9. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty bez możliwości jej transferu na inny termin. 10. Uczestnik zobowiązuje się do odpowiedzi na sms wysłany na podany w formularzu numer telefonu, w celu potwierdzenia uczestnictwa. W przypadku nie potwierdzenia obecności organizator ma prawo przekazać zarezerwowane wcześniej miejsce innemu uczestnikowi, który spełni opisane wymagania.
11. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów, na dwa dni przed wyznaczonym terminem, z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników, która liczy 3 osoby. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot wpłaty lub zarezerwować inny termin warsztatu.
12. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty rezygnacji z warsztatu.
13. W kursach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodzica.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
15. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć ze spotkania na stronie www, oraz profilu Bukiety Boho na portalu Facebook.com, Instagram i Pinterest.
16. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć prac wykonanych na szkoleniu do wszelkich działań promocyjnych i marketingowych kwiaciarni internetowej.
17. Uczestnik dostaje do dyspozycji zdjęcia wykonane podczas zajęć, jednakże publikując sfotografowane prace swoje, cudze lub wspólne z warsztatów, zobowiązuje się do zamieszczenia informacji, iż wykonane zostały one na zajęciach w pracowni Bukiety Boho.
18. Cena spotkania obejmuje wszystkie niezbędne narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć, materiał: florystyczny i techniczny, bogatą wiedzę oraz oprawę fotograficzną.
19. Uczestnik chcący otrzymać fakturę za odbyte warsztaty, ma obowiązek zaznaczenia tej opcji w formularzu zgłoszeniowym.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest Katarzyna Narolewska właściciel kwiaciarni online Bukiety Boho ul. Konwaliowa 21 72-003 Dobra nip 842–115-28-52
2. Dane osobowe uczestnika to dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające firmę Bukiety Boho.
3. Dane osobowe są przechowywane w celu przekazywania informacji marketingowych i kontaktu w celach informacyjnych dotyczących warsztatów.
4. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody uczestnika, który przez cały czas ma prawo dostępu do nich i dokonywania niezbędnych zmian.

© 2021 Bukiety Boho. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Sklepy internetowe Szczecin